Letölthető változat (pdf)

A DDR 3D Bajnokság célja:

-    Magas színvonalú versenyzési lehetőség biztosítása az íjászok számára,
-    Felkészülési lehetőség a GP, OB és nemzetközi versenyekre,
-    Magas színvonalú versenyszervezési tapasztalat megszerzése az egyesületek számára,
-    A DDR bajnoki címek elnyerése.


Jellege:

-    A bajnokság 3D jellegű, mely a HDH-IAA 3D szabályzata alapján, egyedi módosításokkal zajlik, melyet ez a versenyszabályzat tartalmaz.


A DDR 3D Bajnokság rendezői:

-    A bajnokság a Dél-Dunántúli Régió kiírása alapján zajlik, versenyei a tagegyesületei által kerülnek megrendezésre.
-    A DDR 3D Bajnokság Versenybizottsága a rendező egyesületek Elnökei.


Helyszínek, időpontok:    


Korosztályok, javasolt nevezési díjak:

Veterán   50. életévtől   4.000.-
Felnőtt   21-49 év közötti   4.000.-
Ifjúsági   18-20 év közötti   3.000.-
Kadet   15-17 év közötti   2.500.-
Serdülő   13-14 év közötti   2.000.-
Gyermek   12 év és alatta   2.000.-

 

A versenyzők korosztályba való besorolásához az adott év január elsején betöltött életkorát vesszük figyelembe az egész versenyévadra.

Díjazás:

 • Régiós Bajnok az lehet, aki tagja bármilyen MÍSZ tagegyesületnek, azonos kategóriában legalább 3 versenyen részt vesz, melyeken legalább két alkalommal eléri a vonatkozó pontszámot. A pontszámokat mellékletként, táblázat tartalmazza.
 • A népesebb kategóriák győztesei a sorozat végén értékes tárgyjutalmakat kapnak.
 • Minden résztvevőnek a 3 legjobb eredménye kerül a táblázatba, ezek összege adja a végeredményt.
 • A díjak átadására 11. 04-én az Éjsólyom IE 3D versenyén kerül sor.

Kategóriák felszerelései: HDH-IAA 3D szabályzat szerint

CU (csigás): Bármilyen csigás íj mozgatható irányzékkal vagy scoppal. Bármilyen típusú oldógép, kesztyű, tab használható. Bármilyen kiegészítő, stabilizátor, overdraw, peep, vízszintező, kisser, tüskevilágítás használható.

HU (vadász): Bármilyen csigás íj fix tüskés irányzékkal. Lőhetnek oldógéppel vagy kézzel, használható tab, kesztyű. Az irányzékban nem lehet több mint öt rögzítet tüske vagy keresztszál. A stabilizátor és az oldal stabilizátorok hossza max. 12 coll (30.5 cm) lehet. Overdraw (max. 2 coll) peep, vízszintező, tüskevilágítás használható.

CRB (számszeríj): Bármilyen csigás vagy visszahajló karú számszeríj /nyílpuska, nyitott irányzékkal vagy céltávcsővel. Kézi erővel kell felhúzni. Megengedett legnagyobb húzóerő 190 font. Lézeres irányzék, távmérésre használható céltávcsövek nem használhatók. A lövés és célzás folyamán az eszköz rögzítésére a hordszíj vagy egyéb eszköz nem használható. Ülő helyzetben tilos lőni, ill. könyökkel nem lehet a térdet érinteni lövés közben. Az elsütő erő (ahol az elsütő-billentyű kiold) legalább 1300 gramm legyen biztonsági okokból. Ugyanez miatt a nyílpuskákon biztosítónak kell lennie. Az elsütő erőnek egyeznie kell a gyári értékekkel. A gyári értékek megváltoztatása nem engedélyezett.

OL (olimpiai): Bármilyen típusú reflex íj irányzékkal, stabilizátorral, oldalstabilizátorokkal, kisserrel, húzáshossz jelzővel. Kesztyű és tab használható.

CB (csigás ir. nélkül): Csigás íj irányzék nélkül. Az íjablakon belül bármilyen kifutó engedélyezett. Az íjon és az idegen nem lehet semmilyen jelölés, ami célzásra használható. Húzáshossz jelző az íjon és az idegen nem használható. Maximum 12 collos (30.5 cm) stabilizátor engedélyezett. Peep és overdraw nem használható. Bármilyen típusú oldógép, kesztyű, tab használható. Nők és férfiak együtt versenyeznek, de ifik és gyermekek külön.

BB (barebow): Bármilyen visszahajló karú reflex. Nem használható irányzék, oldógép. Kesztyű és tab használható. Nem lehet jel az idegen, ill. az íjon, ami a távolságbecslésre ad lehetőséget vagy célzást segítő referencia pontként szolgálhat. Az íjnak leajzott állapotban át kell férnie egy 12,5 cm-es átmérőjű gyűrűn. Húzáshossz jelző az íjon és az idegen nem használható. Bármilyen típusú nyílvessző használható.

TR-RB (vadászreflex): Bármilyen visszahajló karú, reflexíj fa középrésszel, irányzék nélkül, nem használható oldógép, plusz súly. Kesztyű és tab használható. Lövéskor a mutatóujjnak érintenie kell a nockot. (Húrmértékes célzás, facewalking tilos.) Nem lehet jel az idegen, ill. az íjon, ami a távolságbecslésre ad lehetőséget, vagy célzást segítő referencia pontként szolgálhat. Húzáshossz jelző az íjon és az idegen nem használható. Bármilyen típusú nyílvessző használható.

TR-LB (longbow): Bármilyen típusú longbow. Nem használható irányzék, oldógép, stabilizátor, plusz súly. Nem lehet jel az idegen illetve az íjon, ami a távolságbecslésre ad lehetőséget vagy a célzást segítő referencia pontként szolgálhat. Húzáshossz jelző az íjon és az idegen nem használható. Lövéskor a mutatóujjnak érintenie kell a nockot. (Húrmértékes célzás facewalking) tilos. Csak fa nyílvessző használható. A nyílvesszőknek, egyforma anyagúaknak, egyforma hosszúnak és egyforma súlyúnak kell lenniük.

PB-HB (pusztai): Pusztai íjjal versenyző íjász. Az íjon semmilyen célzást segítő eszköz, vagy jelölés nem megengedett. Az íjon nem lehet se stabilizátor, se rezgéscsillapító. Kézi oldással, mediterrán fogással. Egyforma felépítésű fa vessző használható.

Minden kategória és korosztály lőállása a mellékelt táblázatban található.

A Pálya építése, felszerelései:

 • A pályákat a HDH-IAA 3D szabályzatban leírtak szerint kell építeni, 24 db állatcélt kihelyezni. Piros karó max. 45m, kék karó max. 27m, (Fehér karó maximum távolsága 18m.) A versenyek színvonalának megtartása céljából törekedni kell arra, hogy minden IFAA kategóriájú célból 6-6 db legyen a pályán, de az 1. kategóriából minimum 4, a 2. és 3. kategóriából minimum 6-6 legyen kihelyezve.
 • A belövő pályát úgy kell megépíteni, hogy legalább 10m 20m, 30m, 40m távolságra célok legyenek rajta.
 • A pályán törekedni kell arra, hogy megfelelő számú vízszintes lövés mellett felfelé és lefelé irányuló lövések is nehezítsék a versenyzők dolgát.
 • A célállaton csak egy találati zóna használható, mely nyilvánvalóan, vitálisan is helytálló, ha az állaton beforgatás miatt esetlegesen látható egyéb zóna is.

Lövés szabályai, értékelés:

 • A versenyzők a távolabbi karótól kezdenek lőni, így haladnak a pirostól a fehér karó felé. Az azonos karótól lövő versenyzőknél a lövési sorrendet váltogatni kell. Az utolsó lő elsőnek, második lő harmadiknak stb. Egy lövésre 60 másodperc áll rendelkezésre. Az idő mérése akkor kezdődik, amikor az előző versenyző kilőtte a nyílvesszőt és hátralép a karótól.
 • A versenyek 1+1 lövésesek, tehát csak abban az esetben van lehetőség második lövés leadására, ha az első lövés nem talált. Ha a célnál kiderül, hogy a lövés nem talált értékelhető zónát, visszamenni és újabb lövést leadni nincs lehetőség. Abban az esetben, ha a versenyző a lövés közben nem érinti a karót, az adott lövése mellének számít.
 • A versenyeken az 1. vesszővel: 11-10-8-5 pontot lehet szerezni, míg a 2. vessző: 4-2-1 pontot ér, ha a 2. lövés is célt téveszt, értékelése 0 (M) pont.
 • A versenyeken a találat akkor adható meg, ha a nyílvessző bármilyen kis mértékben, de érinti a zónákat határoló vonalat és az értékeléskor még az állatban van.
 • Értékelésnél a célban lévő vesszők találati értéke pontozható. Azok a célon átmenő, valamint a célból kipattanó (nem lepattanó!!!) vesszők, melynél a csapat többsége tanúsítja az átlövés, vagy visszapattanás tényét, értékelés előtt újralőhetők.
 • Senki sem mehet oda a célokhoz, ameddig a csoport minden tagja be nem fejezte a lövést. A célokban levő nyílvesszőket és az állatot nem szabad megérinteni, míg minden egyes vessző értéke fel nincs jegyezve.
 • Minden döntést a találat értékeléséről a csapat többsége hoz. Egyenlőszámú szavazat esetén a csapatvezető dönt. A csapat vezetője köteles állást foglalni a találat értékéről. A csapatvezető a beíró lapok kitöltésének valódiságáért is felel!
 • A beírás lehetőleg ne tartson tovább 3 percnél.
 • Az idők betartását versenybíró ellenőrzi szúrópróba szerűen. Egy figyelmeztetés után, amit a beíróra tesz, pontlevonással szankcionálja a vétkest. A csapatok nem előzhetik egymást, csak a rendezőséggel egyeztetve. Ennek módját és lebonyolítását a bíró ellenőrzi.
 • A csapat összes versenyzőjének eredményeit két beíró vezeti. Minden beírólapot olvashatóan, és minden részletre terjedően ki kell tölteni, hogy azt a rendezőség elfogadja.
  A versenyzőknek ellenőriznie kell a beírólap pontosságát, mert később felmerülő hibáknál a rendezőség mindig a jobb eredményt semmisíti meg. pl.: a beírólapon összesen 25 találat került bejegyzésre, akkor megsemmisít 1 db 11-es találatot, ha van ilyen, ellenkező esetben 1 db 10-est, ha van ilyen, és így tovább.
 • A csapatvezető kötelessége a lehető legrövidebb időn belül a beírólapot a rendezőség részére átadni. A rendezőség nem veheti át a hiányosan vagy rosszul kitöltött beíró lapokat!
 • Pontegyezőség esetén a kevesebb 0 majd a kevesebb második lövés, ha az egyezik, akkor a több 11, 10, 8, 5 találat dönt. Ha minden ugyanaz, szétlövést kell tartani egy állatcélon, egy lövéssel, mindaddig, míg el nem dől a helyezések sorsa.

A rendező egyesületekre vonatkozó szabályok:

 • A csoportban lövők száma legalább 4 főből álljon, de ne legyen több 7 íjásznál. A csoportban egy egyesületből 3 versenyző szerepelhet. Minden egyes csoport két versenyzőt beírónak jelöl ki (nem lehetnek ugyanazon egyesület tagjai), akik a pontszámokat a beírólapon vezetik. A csoportlista első helyén álló íjász lesz a csoport vezetője.
 • Kötelesek a kiírásnak megfelelő időben elkezdeni a versenyt. Késő versenyzőkre nem várhatnak.
 • A rendező tagegyesületek minden nevező után 200Ft-ot befizetnek, amit a DDR vezetése elkülönítve köteles tartani és azzal bármikor elszámolni.
 • A sorozatban szereplő versenyeken a rendező egyesület által meghatározott díjazás kerül kiosztásra, mely minimálisan: minden kategóriában érem, oklevél. Minden díjat csak személyesen lehet
 • Minden verseny után a rendező egy héten belül elkészíti az összesítőt, megküldi a versenybizottságnak aki nyilvánosságra hozza a DDR honlapján.
 • Az esetleges fegyelemsértésekről, sérülésekről, óvásról leírást küldeni a vezetőségnek.


A versenyzők, kísérők kötelességei:

 • Előnevezéskor mindenki köteles a születési évét feltüntetni, kiemelten a korosztályos versenyzőknél.
 • A versenyzők kötelesek a szabályokat betartani, csak a szabályokban előírt felszereléssel versenyezni. A versenybíró, aki a rendező egyesület által megbízott személy a versenyek alatt folyamatosan ellenőrzi a szabályok betartását, az időket, a szemetelést, a dohányzást, a hangoskodókat, megvédve a résztvevők zavartalan versenyét.  Az esetleges szabálytalanságokért, vagy a nem megfelelő felszereléssel versenyzésért pontlevonással, súlyos szabálytalanság esetén a versenyből, való kizárással büntethet. Minden csapat vezetésére lehetőleg egy már tapasztaltabb íjászt kell kijelölni. A versenyzők kötelesek a csapatbeosztást tényként kezelni. Amennyiben a versenyzők a kiosztott csapatból elvándorolnak, úgy a csapat elvándorolt tagja a versenyből kizárással büntethető. Ezekről az esetekről jelentést kell tenni a szervezőknek a versenybizottság felé.
 • A csapatok nem hátráltathatják egymást vesszőkereséssel.
 • Minden résztvevőnek különös tekintettel a kísérőkre, olyan távolságra kell várakoznia, hogy az előtte lévő csapat versenyzőit ne zavarja. Ezt a helyet STOP vagy P mint parkoló táblával jelezze a rendező.
 • Nem használható elektronikus kommunikációs eszköz (pl. mobil telefon) a versenypályán. Kivéve baleseti segítségkérés esetén.
 • Egyebekben a versenybizottság dönt, az érvényes HDH-IAA 3D (International Archery Association) szabályai és rendelkezéseinek figyelembevételével!

Mindenkinek izgalmas versenyeket és eredményes idényt kívánunk!

DDR Vezetőség

November 2017
H K Sz Cs P Szo V
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30